ערבות

אדריכלות : עידוא כספי – ido caspi

צילום: ליאור טייטלר – Lior Teitler

ערבות

אדריכלות : עידוא כספי – ido caspi

צילום: ליאור טייטלר – Lior Teitler