על גגות תל אביב

אדריכלות: ירון אלדד –  Yaron Eldad architecture and interior design

צילום: Shai Epstain

על גגות תל אביב

אדריכלות: ירון אלדד –  Yaron Eldad architecture and interior design

צילום: Shai Epstain