יצירה של הרוח

מודל מתוך תערוכת 'נפגשים בחוץ', של נתנאלה. אפריל 2019

יצירה של הרוח