גן על צלע הר

אדריכלות: רינה דוקטור –  Rina Doktor architecture and interior design

 

גן על צלע הר

אדריכלות: רינה דוקטור –  Rina Doktor architecture and interior design