גן בשכבות של ירוק

אדריכלות: רוני אלרואי – Ronnie Alroy architects

 

גן בשכבות של ירוק

אדריכלות: רוני אלרואי – Ronnie Alroy architects