גן של הכפר

צילום: חגית גרוסמן

גן של הכפר

צילום: חגית גרוסמן